Quick Menu

 

 

This website is hosted by :

 

c1-logo-110x44

porthmadog-b03
Y Ddraig Goch03

This site does not use tracking cookies

BuiltWithNOF

Y Traeth Clubhouse
Porthmadog, Gwynedd, North Wales LL49 9PP
The ideal venue for every occasion

See the events page for details of up & coming events 
Click here for further details.

Croeso

Croeso i wefan ystafell ddigwyddiadau
CPD Porthmadog


Clwb Y Traeth yw lleoliad diweddaraf digwyddiadau yn nhref Porthmadog lle mae nifer o nosweithiau llwyddiannus eisoes wedi’u cynnal gyda Hogiau’r Bonc, Meic Stevens a Gwibdaith Hen Frân. Ewch i’r dudalen digwyddiadau am fwy o fanylion.

Os ydych am gynnal Parti neu ddigwyddiad Corfforaethol, Brecwast priodas, Bedydd neu Gynhebrwng, gobeithio y bydd y tudalennau hyn yn dangos ichi mai Clwb y Traeth ydy’r lleoliad ichi gynnal eich parti neu ddigwyddiad. Dylai’r tudalennau hyn roi’r cyfan sydd angen i wneud eich digwyddiad, parti, priodas, cyfarfod etc.yng Nghlwb y Traeth yn llwyddiant.

Cliciwch ar ‘i mewn’ i weld beth sydd gan Clwb y Traeth i’w gynnig.
 

Diolch am gael
 golwg

 

ClubhouseExt

Welcome

Welcome to the website of the
Porthmadog FC Clubhouse
 

Y Traeth Clubhouse is Porthmadogs newest events venue, and has already held successful evenings with Hogiau’r Bonc, Meic Stevens and Gwibdaith Hen Frân. Check our events page for more details

If you are planning a Party, Corporate event, Wedding reception, Christening or Funeral, we hope these pages will show you that Y Traeth Clubhouse is the place to hold an event or party.  These pages should provide you with everything you might need to make your event, party, wedding, meeting etc at Y Traeth Clubhouse a success.

 Please click Enter to find more details of what the clubhouse has to offer.

Thank you for
looking
.

 

ClubhouseInt