BuiltWithNOF

Y Traeth Clubhouse
Porthmadog, Gwynedd, North Wales LL49 9PP
The ideal venue for every occasion

Croeso

porthmadog-b02Croeso i wefan Clwb y Traeth, y lleoliad digwyddiadau newydd yn  nhref Porthmadog.

Lleolir y clwb mewn man cyfleus ar Stryd yr Wyddfa yn agos at ganol y dref ar ardal o gwmpas yn ei gwneud yn ddelfrydol ichi gynnal eich bedydd, parti pen-blwydd, brecwast priodas, parti ymddeoliad, te cynhebrwng neu unrhyw ddigwyddiad arall. Mae hefyd yn lleoliad delfrydol ar gyfer unrhyw ddigwyddiad corfforaethol gan gynnwys cynadleddau a chyfarfodydd busnes. Gallwch fanteisio ar fynediad hawdd er mwyn ymlacio a mwynhau diwrnod heb straen, mewn lleoliad tawel gyda golygfeydd gwych beth bynnag ydyr achlysur.

Yng Nghlwb y Traeth, ein hamcan ydy sicrhau gwasanaeth cwrtais, proffesiynol or safon uchaf ac am bris y gellwch ei fforddio.

Yn y lle cyntaf, ewch drwyr wefan i chwilio am fwy o wybodaeth. Os oes gennych fwy o gwestiynau neu y dymunwch siarad chynrychiolydd o Glwb y Traeth er mwyn llogir ystafell e-bostiwch ni yn Y Traeth neu ffoniwch ar 01766 514687 neu cysylltwch Gerallt Owen ar 07920025338 am fwy o fanylion.

Y Traeth ydy cartref Clwb Pl-droed Porthmadog, gychwynnwyd yn 1884.
 

Welcome

porthmadog-b02Welcome to the website of Y Traeth Clubhouse, Porthmadogs newest events and function venue.

Conveniently situated on Snowdon Street within easy reach of the town centre and surrounding areas this is the perfect place whether youre looking to host a christening, birthday party, wedding reception, retirement party, funeral tea or indeed any other get together. With ample free off-road parking this is also the ideal location for all corporate events including conferences and business meetings. With our easy access, tranquil location and beautiful views you can relax and enjoy a stress free day whatever the occasion.

At Y Traeth Clubhouse our goal is to provide you with a courteous professional service of the highest calibre at a price you can afford.

In the first instance please browse the website for more information. If you then have any further questions or would like to speak to a Clubhouse representative about making a booking please e-mail us at Y Traeth or telephone us on 01766 514687, alternatively contact Gerallt Owen on 07920025338 for more details.

Y Traeth is the home of Porthmadog Football Club founded in 1884.  

 

[The Clubhouse] [About the club] [Function Room] [Events] [News] [Photo Gallery] [Bookings] [Travel] [Accomodation] [Porthmadog FC] [Links] [Contact Us]
IMG_173702

Beautiful Views

Golygfeydd Gwych

IMG_1923

Awyrgylch Gyfeillgar

Friendly atmosphere

IMG_1760

Entertaining Football

roses 1 033
roses 1 060
c1-logo-110x44